EP.32 (14A3) | ประชุมวิชาการมานุษยวิทยา 66 หัวข้อ ชีวิตภาคสนาม (life,ethnographically!)

1 ชั่วโมง 4 นาที | 141 View | 12 ก.ค. 2566

1

การแสดงสื่อผสม เรื่อง The Soul

โดย คณะละครหุ่น พระจันทร์พเนจร และการเดินทางที่ไม่สิ้นสุด จังหวัดเชียงใหม่, ดร.นพ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

(14A3) การแสดงสื่อผสม เรื่อง The Soul และปิดการประชุม

การแสดงสื่อผสมเชิงสัญลักษณ์ เทคนิคแสงและเงา หุ่น เชิด นักแสดง ประกอบดนตรี สะท้อนการเดินทางค้นหา และการค้นพบภายใน ผ่านชีวิตการทำงานภาคสนาม  เรื่อง The Soul  โดย คณะละครหุ่น พระจันทร์พเนจร  และการเดินทางที่ไม่สิ้นสุด จังหวัดเชียงใหม่ 

เเละกล่าวปิดงาน โดย ดร.นพ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวบการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง