เสวนาทางวิชาการ ล้านนามหาปกรณัมความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 9 หัวข้อการบรรยาย : เชียงใหม่-หริภุญชัยในฐานะศูนย์กลางทางการเมืองและการปกครอง

1 ชั่วโมง 45 นาที | 1.4K View | 13 ก.ย. 2564

1

เชียงใหม่-หริภุญชัยในฐานะศูนย์กลางทางการเมืองและการปกครอง

โดย ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร

ล้านนามหาปกรณัมความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 9 หัวข้อการบรรยาย : เชียงใหม่-หริภุญชัยในฐานะศูนย์กลางทางการเมืองและการปกครอง บรรยายโดย ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง