เสวนาวิชาการ เปิดตัวหนังสือ ล้านนามหาปกรณัม และ สถานภาพและความสำคัญของประวัติศาสตร์ล้านนาในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย

2 ชั่วโมง 41 นาที | 679 View | 19 พ.ย. 2564

0

ล้านนามหาปกรณัม และ สถานภาพและความสำคัญของประวัติศาสตร์ล้านนาในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย

โดย ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร

เสวนาวิชาการ เปิดตัวหนังสือ ล้านนามหาปกรณัม และ "สถานภาพและความสำคัญของประวัติศาสตร์ล้านนาในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย"

ร่วมสนทนา โดย

ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

ดร.เตช บุนนาค

ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร

อ.ระวิวรรณ ภาคพจน์

ดำเนินรายการโดย ดร.ตรงใจ หุตางกูร

วันที่ 16 พย.2561

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง