(1/4) มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง เสวนาเรื่อง วิถีวัฒนธรรมชุมชน 5 ลุ่มน้ำ นำมาซึ่งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

123 นาที | 456 View | 22 ธ.ค. 2563

0

วิถีวัฒนธรรมชุมชน 5 ลุ่มน้ำ นำมาซึ่งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

โดย แสนประเสริฐ ปานเนียม, ตัวแทนพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำแม่กลอง, ตัวแทนพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา, ตัวแทนพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำท่าจีน, ตัวแทนพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำเพชรบุรี, ตัวแทนพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก-ลพบุรี, ปราจิน เครือจันทร์

เสวนาเรื่องวิถีวัฒนธรรมชุมชน 5 ลุ่มน้ำ นำมาซึ่งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

บรรยายโดย
แสนประเสริฐ  ปานเนียม
ตัวแทนพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำแม่กลอง
ตัวแทนพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ตัวแทนพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำท่าจีน
ตัวแทนพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำเพชรบุรี
ตัวแทนพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก-ลพบุรี

ดำเนินรายการโดย
ปราจิน  เครือจันทร์

ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2563
ณ วัดขนอน (หนังใหญ่) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง