การแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ลิเกทรงเครื่อง เรื่อง อิเหนา ตอน ลานางจินตหรา-อิเหนาชมดง

140 นาที | 351 View | 23 ส.ค. 2562

0

ลิเกทรงเครื่อง เรื่อง อิเหนา ตอน ลานางจินตหรา-อิเหนาชมดง

โดย คณะกรณ์กัญจนรัตน์

การแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

ลิเกทรงเครื่อง เรื่อง “อิเหนา” ตอน ลานางจินตหรา-อิเหนาชมดง

- การแสดงเบิกโรงชุด "ฉุยฉายลิเกทรงเครื่อง"
- การแสดงลิเกทรงเครื่อง อิเหนา ตอน ลานางจินตหรา-อิเหนาชมดง

โดยคณะ กรณ์กัญจนรัตน์

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)


 

 

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง