(2/4) มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง เสวนาเรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จะอยู่ได้อย่างไร ในอนาคต

85 นาที | 322 View | 22 ธ.ค. 2563

0

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จะอยู่ได้อย่างไร ในอนาคต

โดย พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ, ดร., ศาริสา จินดาวงษ์, พิศาล บุญผูก, ผศ.ดร.กนกวรรณ แสนเมือง, ปราจิน เครือจันทร์

เสวนาเรื่องพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จะอยู่ได้อย่างไร ในอนาคต

บรรยายโดย
พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ
ดร., ศาริสา  จินดาวงษ์
พิศาล  บุญผูก
ผศ.ดร.กนกวรรณ  แสนเมือง

ดำเนินรายการโดย
ปราจิน  เครือจันทร์

ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2563
ณ วัดขนอน (หนังใหญ่) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง