FIELDWORK STORY SERIES EP.6 | ลูกปัดในสนาม : จากวัตถุธรรมชาติสู่ชีวิตมนุษย์

1 ชั่วโมง 35 นาที | 141 View | 01 มี.ค. 2566

1

ลูกปัดในสนาม : จากวัตถุธรรมชาติสู่ชีวิตมนุษย์

โดย รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เสวนาสาธารณะ Fieldwork Story  EP.6 หัวข้อ "ลูกปัดในสนาม: จากวัตถุธรรมชาติสู่ชีวิตมนุษย์" 

           ลูกปัดเป็นเครื่องประดับชนิดแรกที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเมื่อเกือบหนึ่งแสนปีมาแล้ว และยังคงมีมนต์ขลัง มีพลัง และยังทำหน้าที่ของมันในชีวิต/สังคมมนุษย์มาจนถึงปัจจุบัน ลูกปัดพบได้ในทุกภูมิภาคของโลก ลูกปัดบอกเล่าเรื่องราวของมนุษย์ได้ในหลายมิติ

           การบรรยายครั้งนี้ ผู้บรรยายจะนำเสนอเรื่องราวของลูกปัดโบราณในด้านต่าง ๆ จากการศึกษาทางโบราณคดี ตั้งแต่การทำงานภาคสนามเพื่อตามหาลูกปัด การเดินทางไปพูดคุยและทำงานกับนักโบราณคดีผู้ที่เป็นปรมาจารย์ด้านการศึกษา/การทดลองผลิตลูกปัดในต่างประเทศ การวิเคราะห์แหล่งที่มาของวัสดุที่คนโบราณนำมาทำลูกปัด การศึกษาด้านการผลิตลูกปัด ไปจนถึงความสำคัญของลูกปัดในชีวิตของมนุษย์

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.
รับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC

วิทยากร 
รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดำเนินรายการ
ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล ผู้จัดการฝ่ายคลังข้อมูลวิชาการ

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง