เสวนาเรื่อง การแต่งกายผ่านภาพถ่ายเก่า

65 นาที | 478 View | 05 เม.ย. 2564

0

มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ 3 มหัศจรรย์สีสันเส้นด้ายลายผ้าล้านนา เสวนาเรื่อง การแต่งกายผ่านภาพถ่ายเก่า

โดย นเรนทร์ ปัญญาภู, จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์

งานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ 3 มหัศจรรย์สีสันเส้นด้ายลายผ้าล้านนา 

ณ วัดศรีดอนคำ อ.ลอง จ.แพร่

วันที่ 27 มีนาคม  10.00-11.00 น.

เสวนา   การแต่งกายผ่านภาพถ่ายเก่า 

วิทยากร คุณนเรนทร์ ปัญญาภู  พิพิธภัณฑ์มิกกี้เฮาส์

ผู้ดำเนินรายการ  จุฑามาศ  ลิ้มรัตนพันธ์  นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง