มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกการแสดงเพลงพื้นบ้านบรมราชาภิเษกเอกกษัตริย์ รัชกาลที่ 10 เพลงปรบไก่และเพลงพวงมาลัย

15 นาที | 255 View | 24 ต.ค. 2562

0

เพลงปรบไก่และเพลงพวงมาลัย

มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
การแสดงเพลงพื้นบ้านบรมราชาภิเษกเอกกษัตริย์ รัชกาลที่ 10
เพลงปรบไก่และเพลงพวงมาลัย

โดย ครูเพลงปรบไก่และครูเพลงพวงมาลัย จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 14 กันยายน 2562
ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง