×
วีดีโอ

Download File :     

(2/3)หุ่นกระบอกออกตัว เรื่องพระอภัยมณี ตอนศึก 9 ทัพ

(2/3)หุ่นกระบอกออกตัว เรื่องพระอภัยมณี ตอนศึก 9 ทัพ

Filetype : VDO Date : วันที่ 10 มีนาคม 2559 l Creator : กำจร หลุยยะพงศ์.,ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน).,อัมพร จิรัฐติกร.,อัจฉรา รัศมีโชติ ภาพตัวแทนของพม่าในละครโทรทัศน์ไทย.,ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน).,ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),ยุทธพร นาคสุข.,นวพรรณ ภัทรมูล.,ยุวเรศ วุทธีรพล.,วชรพ | Coverage : กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), | Viewer : 374 views

Video Caption : การแสดงทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 79 หุ่นกระบอกออกตัว เรื่องพระอภัยมณี ตอนศึก 9 ทัพ

Title การแสดงทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 79 หุ่นกระบอกออกตัว เรื่องพระอภัยมณี ตอนศึก 9 ทัพ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
Author ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Published กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2558
Subject
 
 
 
Added Author คณะหุ่นคุณรัตน์. หุ่นกระบอกออกตัว เรื่องพระอภัยมณี ตอน ศึก 9 ทัพ

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

(4/4) ศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์

89 นาที

61 views

(3/4) ศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์

48 นาที

52 views

พระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

157 views

แรงงานข้ามชาติ

 

22 views