×
วีดีโอ

Download File :     

(1/3)หุ่นกระบอกออกตัว เรื่องพระอภัยมณี ตอนศึก 9 ทัพ

(1/3)หุ่นกระบอกออกตัว เรื่องพระอภัยมณี ตอนศึก 9 ทัพ

Filetype : VDO Date : วันที่ 10 มีนาคม 2559 l Creator : กำจร หลุยยะพงศ์.,ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน).,อัมพร จิรัฐติกร.,อัจฉรา รัศมีโชติ ภาพตัวแทนของพม่าในละครโทรทัศน์ไทย.,ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน).,ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),ยุทธพร นาคสุข.,นวพรรณ ภัทรมูล.,ยุวเรศ วุทธีรพล.,วชรพ | Coverage : กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), | Viewer : 55 views

Video Caption : การแสดงทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 79 หุ่นกระบอกออกตัว เรื่องพระอภัยมณี ตอนศึก 9 ทัพ

Title การแสดงทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 79 หุ่นกระบอกออกตัว เรื่องพระอภัยมณี ตอนศึก 9 ทัพ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
Author ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Published กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2558
Subject
 
 
 
Added Author คณะหุ่นคุณรัตน์. หุ่นกระบอกออกตัว เรื่องพระอภัยมณี ตอน ศึก 9 ทัพ

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

สัมภาษณ์ศิลปินผู้ออกแบบผลงานหลายหัวหลายตัวหลาย หลายขา

1 นาที

187 views

อาหารทวายพลัดถิ่น

1 นาที

679 views

(7/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

201 views

(6/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

174 views