×
วีดีโอ

Download File :     

(1/1)แผ่นดินสยามในภาพถ่าย : การวิเคราะห์ภาพถ่ายโบราณของจอห์น ทอมสัน

(1/1)แผ่นดินสยามในภาพถ่าย : การวิเคราะห์ภาพถ่ายโบราณของจอห์น ทอมสัน

Filetype : VDO Date : วันที่ 10 มีนาคม 2559 l Creator : กำจร หลุยยะพงศ์.,ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน).,อัมพร จิรัฐติกร.,อัจฉรา รัศมีโชติ ภาพตัวแทนของพม่าในละครโทรทัศน์ไทย.,ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน).,ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),ยุทธพร นาคสุข.,นวพรรณ ภัทรมูล.,ยุวเรศ วุทธีรพล.,วชรพ | Coverage : กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), | Viewer : 12 views

Video Caption : การบรรยายวิชาการสาธารณะ เรื่อง แผ่นดินสยามในภาพถ่าย : การวิเคราะห์ภาพถ่ายโบราณของจอห์น ทอมสัน

Title การบรรยายวิชาการสาธารณะ เรื่อง แผ่นดินสยามในภาพถ่าย : การวิเคราะห์ภาพถ่ายโบราณของจอห์น ทอมสัน ไพศาล เปี่ยมเมตตาวัฒน์.
Author ไพศาล เปี่ยมเมตตาวัฒน์
Published กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2558
Subject
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Added Author ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

(4/4) ศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์

89 นาที

62 views

(3/4) ศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์

48 นาที

53 views

พระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

157 views

แรงงานข้ามชาติ

 

22 views