×
วีดีโอ

Download File :     

(1/1)รามเกียรติ์ ตอน ทศกัณฐ์เยาะเย้ย และฤาษีถวายลิง

(1/1)รามเกียรติ์ ตอน ทศกัณฐ์เยาะเย้ย และฤาษีถวายลิง

Filetype : VDO Date : วันที่ 10 มีนาคม 2559 l Creator : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),คณะหนังนครินทร์ ชาทอง,สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ,ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),พิเชฐ สายพันธ์.,ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ.,ศศิประภา จันทะวงศ์.,ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ., | Coverage : กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), | Viewer : 78 views

Video Caption : การแสดงทางวัฒนธรรมครั้งที่ 54 ตลกโขน มหรสพไทยคลายเครียด เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ทศกัณฐ์เยาะเย้ย และฤาษีถวายลิง

Title การแสดงทางวัฒนธรรมครั้งที่ 54 ตลกโขน มหรสพไทยคลายเครียด เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ทศกัณฐ์เยาะเย้ย และฤาษีถวายลิง
Author กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ
Published กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2554
Subject
 
Added Author ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

(1/3) โบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า

 

176 views

(2/2) พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์

 

70 views

(1/2) พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์

 

139 views

(6/7) งานวิจัยในย่างก้าว (Work in progress)

 

48 views