×
วีดีโอ

Download File :     

(1/1)รามเกียรติ์ ตอน ทศกัณฐ์เยาะเย้ย และฤาษีถวายลิง

(1/1)รามเกียรติ์ ตอน ทศกัณฐ์เยาะเย้ย และฤาษีถวายลิง

Filetype : VDO Date : วันที่ 10 มีนาคม 2559 l Creator : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),คณะหนังนครินทร์ ชาทอง,สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ,ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),พิเชฐ สายพันธ์.,ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ.,ศศิประภา จันทะวงศ์.,ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ., | Coverage : กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), | Viewer : 39 views

Video Caption : การแสดงทางวัฒนธรรมครั้งที่ 54 ตลกโขน มหรสพไทยคลายเครียด เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ทศกัณฐ์เยาะเย้ย และฤาษีถวายลิง

Title การแสดงทางวัฒนธรรมครั้งที่ 54 ตลกโขน มหรสพไทยคลายเครียด เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ทศกัณฐ์เยาะเย้ย และฤาษีถวายลิง
Author กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ
Published กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2554
Subject
 
Added Author ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

Gendering Vulnerability

88 นาที

84 views

ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมและพัฒนานักวิจัยทางมานุษยวิทยารุ่นใหม่ รุ่นที่ 1

5 นาที

27 views

สรุปโครงการมานุษยวิทยาสมุทรสาคร 2 ปี

8 นาที

71 views

(15/15) การประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 12

86 นาที

154 views