×
วีดีโอ

Download File :     

(1/2)เราจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไปทำไม บทเรียนจากงานสมิธโซเนียน

(1/2)เราจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไปทำไม บทเรียนจากงานสมิธโซเนียน

Filetype : VDO Date : วันที่ 10 มีนาคม 2559 l Creator : Horstmann, Alexander.,ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),พัฒนา กิติอาษา.,ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์.,ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),พิเชฐ สายพันธ์.,ปกรณ์ พิมทนต์.,นิพั | Coverage : กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), | Viewer : 13 views

Video Caption : การบรรยายเรื่อง เราจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไปทำไม บทเรียนจากงานสมิธโซเนียน

Title การบรรยายเรื่อง เราจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไปทำไม บทเรียนจากงานสมิธโซเนียน โดย ศูนย์มานุษยวทิยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
Author ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Published กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2551
Subject
Added Author ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

สัมภาษณ์ศิลปินผู้ออกแบบผลงานหลายหัวหลายตัวหลาย หลายขา

1 นาที

135 views

อาหารทวายพลัดถิ่น

1 นาที

583 views

(7/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

143 views

(6/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

123 views