×
วีดีโอ

Download File :     

(2/2)เราจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไปทำไม บทเรียนจากงานสมิธโซเนียน

(2/2)เราจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไปทำไม บทเรียนจากงานสมิธโซเนียน

Filetype : VDO Date : วันที่ 10 มีนาคม 2559 l Creator : Horstmann, Alexander.,ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),พัฒนา กิติอาษา.,ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์.,ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),พิเชฐ สายพันธ์.,ปกรณ์ พิมทนต์.,นิพั | Coverage : กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), | Viewer : 7 views

Video Caption : การบรรยายเรื่อง เราจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไปทำไม บทเรียนจากงานสมิธโซเนียน

Title การบรรยายเรื่อง เราจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไปทำไม บทเรียนจากงานสมิธโซเนียน โดย ศูนย์มานุษยวทิยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
Author ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Published กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2551
Subject
Added Author ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

พระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

84 views

ชาติพันธุ์ไทยทรงดำ

 

19 views

ชาติพันธุ์จีน

 

11 views

สาครบุรี

 

38 views