×
วีดีโอ

Download File :     

(2/2) ล้านนามหาปกรณัมความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 6

(2/2) ล้านนามหาปกรณัมความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 6

Filetype : VDO Date : วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 l Contributors : ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี | Coverage : ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 88 views

Video Caption :

บรรยายวิชาการชุด ล้านนามหาปกรณัม: ความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย  ครั้งที่ 6 หัวข้อ “ความรุ่งเรืองของโยนรัฐในรัชสมัยพรญามังรายหลวง”

- ด้านการพระศาสนา
- ด้านนีติศาสตร์: มังรายราชศาสตร์
- ด้านภูมิปัญญา: คำสอนพรญามังรายหลว์

บรรยายโดย  ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มี.ค. 64  
ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)