×
วีดีโอ

Download File :     

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 หัวข้อ  “มานุษยวิทยาการแพทย์: โรค ร่างกาย และรัฐ ในมิติสังคมวัฒนธรรม”

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 หัวข้อ “มานุษยวิทยาการแพทย์: โรค ร่างกาย และรัฐ ในมิติสังคมวัฒนธรรม”

Filetype : VDO Date : วันที่ 12 มีนาคม 2564 l Contributors : รศ. ดร.ชาย โพธิสิตา , ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ , ชัชชล อัจนากิตติ , รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์ | Viewer : 238 views

Video Caption :

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 หัวข้อ  “มานุษยวิทยาการแพทย์: โรค ร่างกาย และรัฐ ในมิติสังคมวัฒนธรรม” 

เสวนาโดย
รศ. ดร.ชาย โพธิสิตา
ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ชัชชล อัจนากิตติ

ดำเนินรายการโดย
รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

175 นาที

190 views

190 นาที

207 views

203 นาที

201 views

180 นาที

163 views