×
วีดีโอ
เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 หัวข้อ  “มานุษยวิทยากับการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโลกดิจิทัล”

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 หัวข้อ “มานุษยวิทยากับการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโลกดิจิทัล”

Filetype : VDO Date : วันที่ 12 มีนาคม 2564 l Contributors : รศ. ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร , รศ.ดร.จักรกริช สังขมณี , อ.พรรณราย โอสถาภิรัตน์ , ชัชชล อัจนากิตติ | Viewer : 191 views

Video Caption :

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 หัวข้อ  “มานุษยวิทยากับการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโลกดิจิทัล”

ร่วมเสวนาโดย
รศ. ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร
รศ.ดร.จักรกริช สังขมณี
อ.พรรณราย โอสถาภิรัตน์

ดำเนินรายการโดย
ชัชชล อัจนากิตติ

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

193 นาที

238 views

190 นาที

207 views

203 นาที

201 views

180 นาที

163 views