×
วีดีโอ
เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 หัวข้อ  “กายวิภาคของ มานุษยวิทยากายภาพ”

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 หัวข้อ “กายวิภาคของ มานุษยวิทยากายภาพ”

Filetype : VDO Date : วันที่ 12 มีนาคม 2564 l Contributors : ศ.(พิเศษ) นพ.สรรใจ แสงวิเชียร , ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ , รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์ , อ.ดร.กรกฎ บุญลพ , ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล | Viewer : 201 views

Video Caption :

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 หัวข้อ  “กายวิภาคของ มานุษยวิทยากายภาพ”

ร่วมเสวนาโดย
ศ.(พิเศษ) นพ.สรรใจ แสงวิเชียร
ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ
รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์
อ.ดร.กรกฎ บุญลพ

ดำเนินรายการโดย
ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

193 นาที

237 views

175 นาที

190 views

190 นาที

205 views

180 นาที

163 views