×
วีดีโอ
เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 หัวข้อ  “โบราณคดีหลากเจน: จากเพิงผาสู่มหานคร”

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 หัวข้อ “โบราณคดีหลากเจน: จากเพิงผาสู่มหานคร”

Filetype : VDO Date : วันที่ 12 มีนาคม 2564 l Contributors : ศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช , ผศ. ดร.พจนก กาญจนจันทร , ผศ. ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ , ผศ. พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ , ตรงใจ หุตางกูร | Viewer : 220 views

Video Caption :

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 หัวข้อ  “โบราณคดีหลากเจน: จากเพิงผาสู่มหานคร”

ร่วมเสวนาโดย
ศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช
ผศ. ดร.พจนก กาญจนจันทร
ผศ. ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์
ผศ. พิพัฒน์ กระแจะจันทร์

ดำเนินรายการโดย
ตรงใจ หุตางกูร

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

2 ชั่วโมง 51นาที

135 views

193 นาที

303 views

175 นาที

236 views

190 นาที

257 views