×
วีดีโอ
เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 หัวข้อ  “ข้าม (ไม่ข้าม) และการเชื่อมต่อในโลกที่เคลื่อนย้าย”

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 หัวข้อ “ข้าม (ไม่ข้าม) และการเชื่อมต่อในโลกที่เคลื่อนย้าย”

Filetype : VDO Date : วันที่ 12 มีนาคม 2564 l Contributors : รศ. ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง , ผศ. ดร.ประเสริฐ แรงกล้า , อ.ดร.จิราพร เหล่าเจริญวงศ์ , สุดารัตน์ ศรีอุบล , พชระ โชติภิญโญกุล | Viewer : 17 views

Video Caption :

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 หัวข้อ  “ข้าม (ไม่ข้าม) และการเชื่อมต่อในโลกที่เคลื่อนย้าย”

ร่วมเสวนาโดย
รศ. ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
ผศ. ดร.ประเสริฐ แรงกล้า
อ.ดร.จิราพร เหล่าเจริญวงศ์

ดำเนินรายการโดย
สุดารัตน์ ศรีอุบล
พชระ โชติภิญโญกุล

 

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

180 นาที

26 views

206 นาที

12 views

178 นาที

22 views

175 นาที

18 views