×
วีดีโอ
เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยาซีรีส์ 1หัวข้อ

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยาซีรีส์ 1หัวข้อ "ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม"

Filetype : VDO Date : วันที่ 12 มีนาคม 2564 l Contributors : ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ , รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ , อ.ณภัค เสรีรักษ์ , นิชาภา อินทะนุด , พชระ โชติภิญโญกุล | Viewer : 102 views

Video Caption :

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยาซีรีส์ 1หัวข้อ "ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม"

ร่วมเสวนาโดย
ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ
รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์
อ.ณภัค เสรีรักษ์

ดำเนินรายการโดย
นิชาภา อินทะนุด
พชระ โชติภิญโญกุล

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

2 ชั่วโมง 51นาที

135 views

193 นาที

303 views

175 นาที

237 views

190 นาที

257 views