×
วีดีโอ
เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยาซีรีส์ 1หัวข้อ  “วัฒนธรรมป๊อป วัยรุ่น และชีวิตคน (ใน) เมือง”

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยาซีรีส์ 1หัวข้อ “วัฒนธรรมป๊อป วัยรุ่น และชีวิตคน (ใน) เมือง”

Filetype : VDO Date : วันที่ 11 มีนาคม 2564 l Contributors : รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ , รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว , ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา , อ.วิริยะ สว่างโชติ , ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | Viewer : 139 views

Video Caption :

เสวนาวิชาการชุด ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยาซีรีส์ 1หัวข้อ  “วัฒนธรรมป๊อป วัยรุ่น และชีวิตคน (ใน) เมือง”

ร่วมเสวนาโดย
รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ
รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา
อ.วิริยะ สว่างโชติ

ดำเนินรายการโดย
ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

2 ชั่วโมง 51นาที

134 views

193 นาที

303 views

175 นาที

236 views

190 นาที

257 views