×
วีดีโอ

Download File :     

“สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ ครั้งที่ 13

“สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ ครั้งที่ 13

Filetype : VDO Date : วันที่ 16 ตุลาคม 2563 l Contributors : ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร, ร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 122 views

Video Caption :

File : Load File 1 |

โครงการอบรมวิชาการและบรรยายพิเศษเรื่อง
“สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ

การบรรยายครั้งที่ 13

หัวข้อบรรยาย
สรุป และเสวนาแลกเปลี่ยนประเด็นมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ

วิทยากรโดย ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร

กล่าวปิดโดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศมส. 

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563