×
วีดีโอ

Download File :     

(1/2) “สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ ครั้งที่ 12

(1/2) “สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ ครั้งที่ 12

Filetype : VDO Date : วันที่ 16 ตุลาคม 2563 l Contributors : ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 133 views

Video Caption :

File : Load File 1 |

โครงการอบรมวิชาการและบรรยายพิเศษเรื่อง
“สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ

การบรรยายครั้งที่ 12 
หัวข้อ 

- จารึกวัดช้างล้อม
- จารึกวัดตาเถรขึงหนัง
- จารึกวัดอโสการาม

วิทยากรโดย ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธณ (องค์การมหาชน)