×
วีดีโอ

Download File :     

(2/4) พื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ

(2/4) พื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ

Filetype : VDO Date : วันที่ 16 ตุลาคม 2563 l Contributors : ปรัชญาพร โพธิ์แก้ว, สรัญญา กุลชะโมรินทร์, อภินันท์ ธรรมเสนา | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : โรงแรมไมด้า ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร | Viewer : 134 views

Video Caption :

File : Load File 1 |

เสวนาและนำเสนอบทเรียนการประกาศพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553 


บทเรียนการประกาศพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553
โดย บัณฑิตอาสาสมัคร วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปรัชญาพร โพธิ์แก้ว : บ้านห้วยหินลาดใน
สรัญญา กุลชะโมรินทร์ : ตำบลไล่โว่


เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2563