×
วีดีโอ

Download File :     

 เสวนาออนไลน์หลังชมภาพยนตร์ เรื่อง

เสวนาออนไลน์หลังชมภาพยนตร์ เรื่อง "Earth"

Filetype : VDO Date : วันที่ 6 ตุลาคม 2563 l Contributors : นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ, ดร.สมนึก จงมีวศิน, อภินันท์ ธรรมเสนา | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Viewer : 207 views

Video Caption :

File : Load File 1 | Load File 2 |

กิจกรรมเสวนาภาพยนตร์มานุษยวิทยาทัศนา Anthropology Film Series มองหนังมองคน
เสวนาออนไลน์หลังชมภาพยนตร์ เรื่อง "Earth"

เสวนาโดย
นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา
ดร.สมนึก จงมีวศิน นักวิชาการ ภาคประชาสังคมด้านสิ่งแวดล้อม
อภินันท์ ธรรมเสนา นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

เมื่อว้นอังคารที่ 28 กรกฏาคม 2563