×
วีดีโอ

Download File :     

เสวนาออนไลน์หลังชมภาพยนตร์ เรื่อง Reminiscences of a Journey to Lithuania

เสวนาออนไลน์หลังชมภาพยนตร์ เรื่อง Reminiscences of a Journey to Lithuania

Filetype : VDO Date : วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 l Contributors : รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์, อภินันท์ ธรรมเสนา, คมน์ธัช ณ พัทลุง | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ : Editor | Coverage : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 232 views

Video Caption :

File : Load File 1 |

เสวนาออนไลน์หลังชมภาพยนตร์ เรื่อง Reminiscences of a Journey to Lithuania

เสวนาโดย
รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์ l สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
อภินันท์ ธรรมเสนา l นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
คมน์ธัช ณ พัทลุง l ผู้ผลิตภาพยนตร์อิสระ

เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563