×
วีดีโอ

Download File :     

 เสวนาออนไลน์หลังชมภาพยนตร์ เรื่อง FireAtSea

เสวนาออนไลน์หลังชมภาพยนตร์ เรื่อง FireAtSea

Filetype : VDO Date : วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 l Contributors : ศักดิ์ดา แก้วบัวดี, พอแสนโซ บรี, อภินันท์ ธรรมเสนา, คมน์ธัช ณ พัทลุง | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ : Editor | Coverage : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 189 views

Video Caption :

File : Load File 1 |

เสวนาออนไลน์หลังชมภาพยนตร์ เรื่อง FireAtSea

เสวนาโดย
ศักดิ์ดา แก้วบัวดี l นักแสดงและนักสังคมสงเคราะห์ผู้ลี้ภัย
พอแสนโซ บรี l ผู้ลี้ภัยและนักกิจกรรมชาวกะเหรี่ยง
อภินันท์ ธรรมเสนา l นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
คมน์ธัช ณ พัทลุง l ผู้ผลิตภาพยนตร์อิสระ


เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563