×
วีดีโอ

Download File :     

เสวนาออนไลน์หลังชมภาพยนตร์ เรื่อง Where is the Friend

เสวนาออนไลน์หลังชมภาพยนตร์ เรื่อง Where is the Friend

Filetype : VDO Date : วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 l Contributors : ดร.ประเสริฐ สุขศาสน์กวิน, คมน์ธัช ณ พัทลุง, อภินันท์ ธรรมเสนา, สุนิติ จุฑามาศ | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ : Editor | Viewer : 220 views

Video Caption :

File : Load File 1 |

เสวนาออนไลน์หลังชมภาพยนตร์ เรื่อง Where is the Friend's House

ดร.ประเสริฐ สุขศาสน์กวิน l ผู้อำนวยการศูนย์อิสลามศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
คมน์ธัช ณ พัทลุง l ผู้ผลิตภาพยนตร์อิสระ
อภินันท์ ธรรมเสนา l นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
สุนิติ จุฑามาศ l นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

สัมภาษณ์ศิลปินผู้ออกแบบผลงานหลายหัวหลายตัวหลาย หลายขา

1 นาที

252 views

อาหารทวายพลัดถิ่น

1 นาที

764 views

(7/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

259 views

(6/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

215 views