×
วีดีโอ

Download File :     

(2/2) “สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ ครั้งที่ 7

(2/2) “สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ ครั้งที่ 7

Filetype : VDO Date : วันที่ 29 มิถุนายน 2563 l Contributors : ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธณ (องค์การมหาชน) | Viewer : 166 views

Video Caption :

โครงการอบรมวิชาการและบรรยายพิเศษเรื่อง
“สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ

การบรรยายครั้งที่ 7 เศรษฐกิจและสังคมสุโขทัย

เศรษฐกิจสุโขทัย
- สถาบันกษัตริย์กับการทำนุบำรุงเศรษฐกิจ
- หัตถอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบและเครื่องถ้วย (แหล่งผลิตเครื่องสังคโลกที่ศรีสัชนาลัยและสุโขทัย)
- เส้นทางการค้า
- เมือง ตลาด และการใช้เงินตรา

สังคมสุโขทัย
- โครงสร้างทางสังคม
- กลุ่มชาติพันธุ์ในสุโขทัย
- นันทนาการ

วิทยากรโดย ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
ดำเนินรายการโดย คุณระวิวรรณ ภาคพรต 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธณ (องค์การมหาชน)