×
วีดีโอ

Download File :     

(2/2) “สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ ครั้งที่ 6

(2/2) “สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ ครั้งที่ 6

Filetype : VDO Date : วันที่ 29 มิถุนายน 2563 l Contributors : ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธณ (องค์การมหาชน) | Viewer : 156 views

Video Caption :

โครงการอบรมวิชาการและบรรยายพิเศษเรื่อง
“สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ

การบรรยายครั้งที่ 6 ประวัติศาสตร์การเมือ

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์จากรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชที่ 2 ถึงการเสียเอกราชในรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (บรมปาล)

- จารึกวัดอโสการาม จารึกวัดบูรพาราม จารึกวัดช้างล้อม จารึกพ่อนมไสดำ ฯลฯ และเอกสารจีน “หมิงสือลู่” ว่าด้วย “ปอเล่อ” ในการสร้างจำลองอดีตของอาณาจักรสุโขทัย
- ท้าวศรีจุฬาลักษณ์และแม่นางสาขาในประวัติศาสตร์การเมืองสุโขทัย
- อโยธยากับการผนวกดินแดนเมืองเหนือ
- กบฏเจ้ายุธิษฐิระ

วิทยากรโดย ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
ดำเนินรายการโดย คุณระวิวรรณ ภาคพรต 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธณ (องค์การมหาชน)