×
วีดีโอ

Download File :     

(2/2) “สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ ครั้งที่ 5

(2/2) “สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ ครั้งที่ 5

Filetype : VDO Date : วันที่ 29 มิถุนายน 2563 l Contributors : ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธณ (องค์การมหาชน) | Viewer : 137 views

Video Caption :

โครงการอบรมวิชาการและบรรยายพิเศษเรื่อง
“สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ

การบรรยายครั้งที่ 5 ความสำคัญของรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชที่ 1

- จากรัชกาลพ่อขุนงั่วนำถมถึงสิ้นรัชกาลพระยาลิไท ลือไท (สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชที่ 1)
- ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง: จารึกวัดป่าม่วง จารึกนครพระะชุม และชินกาลมาลีปกรณ์

วิทยากรโดย ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
ดำเนินรายการโดย คุณระวิวรรณ ภาคพรต 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธณ (องค์การมหาชน)