×
วีดีโอ

Download File :     

เสวนาออนไลน์หลังชมภาพยนตร์ เรื่อง Of Fathers and Sons

เสวนาออนไลน์หลังชมภาพยนตร์ เรื่อง Of Fathers and Sons

Filetype : VDO Date : วันที่ 29 มิถุนายน 2563 l Contributors : ผศ.ดร. มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง, คมน์ธัช ณ พัทลุง, อภินันท์ ธรรมเสนา | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ : Editor | Coverage : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 307 views

Video Caption :

File : Load File 1 |

เสวนาออนไลน์หลังชมภาพยนตร์ เรื่อง Of Fathers and Sons

เสวนาโดย
ผศ.ดร. มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คมน์ธัช ณ พัทลุง ผู้ผลิตภาพยนตร์อิสระ
อภินันท์ ธรรมเสนา นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563