×
วีดีโอ

Download File :     

(1/2) “สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ ครั้งที่ 2

(1/2) “สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ ครั้งที่ 2

Filetype : VDO Date : วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 l Contributors : ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 133 views

Video Caption :

โครงการอบรมวิชาการและบรรยายพิเศษเรื่อง
“สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ

หัวข้อบรรยาย
- กำเนิดรัฐสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย : พ่อขุนศรีนาวนำถุมกับการก่อรูปก่อร่างของอาณาจักรสุโขทัย
- รัชกาลพ่อขุน (กัมรเดง) ผาเมือง
- การเปลี่ยนผ่านสู่ราชวงศ์ "ศรีอินทราทิตย์"
- ปัญหาเรื่องตำแหน่งของเมืองที่ปรากฏในประวัติศาสตร์สุโขทัยยุคต้น: เชลียง สุโขทัย สระหลวง เมืองราด เมืองลุมบาจาย บางขลง บางฉลัง กุดานครกำพงครอง นครพระกฤษณ์

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)