×
วีดีโอ

Download File :     

สัมภาษณ์ศิลปินผู้ออกแบบผลงานหลายหัวหลายตัวหลาย หลายขา

สัมภาษณ์ศิลปินผู้ออกแบบผลงานหลายหัวหลายตัวหลาย หลายขา

Filetype : VDO Date : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 l Contributors : คุณวิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์ | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี | Viewer : 143 views

Video Caption :

คุณวิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์ 
ศิลปินผู้ออกแบบผลงานหลายหัวหลายตัวหลาย หลายขา 
ประกอบในนิทรรศการงานประชุมวิชาการทาง มานุษยวิทยาครั้งที่ 13ในหัวข้อ “มนุษย์ในโลกดิจิทัล”
 


 
 

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

อาหารทวายพลัดถิ่น

1 นาที

615 views

(7/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

153 views

(6/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

130 views

(5/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

3 นาที

146 views