×
วีดีโอ

Download File :     

สัมภาษณ์ศิลปินผู้ออกแบบผลงานหลายหัวหลายตัวหลาย หลายขา

สัมภาษณ์ศิลปินผู้ออกแบบผลงานหลายหัวหลายตัวหลาย หลายขา

Filetype : VDO Date : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 l Contributors : คุณวิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์ | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี | Viewer : 99 views

Video Caption :

คุณวิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์ 
ศิลปินผู้ออกแบบผลงานหลายหัวหลายตัวหลาย หลายขา 
ประกอบในนิทรรศการงานประชุมวิชาการทาง มานุษยวิทยาครั้งที่ 13ในหัวข้อ “มนุษย์ในโลกดิจิทัล”
 


 
 

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

(7/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

115 views

(6/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

92 views

(5/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

3 นาที

111 views

(4/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

3 นาที

89 views