×
วีดีโอ

Download File :     

(4/4) ศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์

(4/4) ศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์

Filetype : VDO Date : วันที่ 24 ตุลาคม 2562 l Contributors : ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ, ผศ.ดร.อมรินทร์ เทวตา, อาจารย์จุฑามาศ ประมูลมาก, นายอภินันท์ ธรรมเสนา | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 112 views

Video Caption :

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
"ศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์"

หัวข้อ

Creative Culture เพื่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

โดย
ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ
คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร
ผศ.ดร.อมรินทร์ เทวตา
คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร
อาจารย์จุฑามาศ ประมูลมาก
ทีมพัฒนา DoiSter (ดอยสเตอร์)
ปกาเกอญอ แบรนด์
ต้นแบบองค์กรชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์
ดำเนินรายการโดย
นายอภินันท์ ธรรมเสนา
นักวิชาการ ศมส.

วันที่ 15 ตุลาคม 2562
ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

สัมภาษณ์ศิลปินผู้ออกแบบผลงานหลายหัวหลายตัวหลาย หลายขา

1 นาที

135 views

อาหารทวายพลัดถิ่น

1 นาที

583 views

(7/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

143 views

(6/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

123 views