×
วีดีโอ

Download File :     

(2/4) ศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์

(2/4) ศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์

Filetype : VDO Date : วันที่ 24 ตุลาคม 2562 l Contributors : ​อ.วาที ทรัพย์สิน, คุณนันทวรรณ เหล่าฤทธิ์, นางสาวจุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์ | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 100 views

Video Caption :

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
"ศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์"


หัวข้อ
ประสบการณ์การใช้ทุนวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา

โดย
อ.วาที ทรัพย์สิน
คุณนันทวรรณ เหล่าฤทธิ์
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ดำเนินรายการโดย
นางสาวจุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์
นักวิชาการ ศมส.


วันที่ 15 ตุลาคม 2562
ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)