×
วีดีโอ

Download File :     

(1/4) ศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์

(1/4) ศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์

Filetype : VDO Date : วันที่ 24 ตุลาคม 2562 l Contributors : ดร.จุมพฏ กาญจนกำธร, นายสิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 89 views

Video Caption :

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
"ศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์"

หัวข้อ

ศาสตร์พระราชา กับการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ

โดย
ดร.จุมพฏ กาญจนกำธร
ที่ปรึกษาธุรกิจของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์
นายสิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี
นักวิชาการ ศมส.

วันที่ 15 ตุลาคม 2562
ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)