×
วีดีโอ

Download File :     

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม ประจำปี 2562

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม ประจำปี 2562

Filetype : VDO Date : วันที่ 24 ตุลาคม 2562 l Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 90 views

Video Caption : ระดับมัธยมปลาย

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม ประจำปี 2562
ระดับมัธยมปลาย


วันที่ 22 กันยายน 2562
ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)