×
วีดีโอ

Download File :     

การแสดงเพลงทรงเครื่องเรื่อง นางสิบสอง-พระรถเมรี

การแสดงเพลงทรงเครื่องเรื่อง นางสิบสอง-พระรถเมรี

Filetype : VDO Date : วันที่ 24 ตุลาคม 2562 l Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 98 views

Video Caption :

มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
การแสดงเพลงทรงเครื่องเรื่อง นางสิบสอง-พระรถเมรี

โดย
โดย แม่ขวัญจิตต์ ศรีประจันต์ ศิลปินพื้นบ้าน และคณะเยาวชนโครงการเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน รุ่นที่ 1-6

วันที่ 14 กันยายน 2562
ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)