×
วีดีโอ

Download File :     

มหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Filetype : VDO Date : วันที่ 24 ตุลาคม 2562 l Contributors : เอนก นาวิกมูล, รศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน, ผศ. รัตนา ชื่นค้า, อ.ปัทมา ดำประสิทธ์ | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 68 views

Video Caption :

การบรรยายทางวิชาการ มหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วิทยากร
เอนก นาวิกมูล 
รศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน
ผศ. รัตนา ชื่นค้า
อ.ปัทมา ดำประสิทธ์

วันที่ 14 กันยายน 2562
ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

(2/2) การแสดงทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 76 ชาตกาล 100 ปี ครูสมยศ ทัศนพันธ์

2 ชั่วโมง 20 นาที

151 views

หุ่นกระบอก เรื่อง "พระรถเมรี"

132 นาที

270 views