×
วีดีโอ

Download File :     

พระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Filetype : VDO Date : วันที่ 17 ตุลาคม 2562 l Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 158 views

Video Caption :

“การศึกษาวิชามานุษยวิทยามี จุดประสงค์ให้มนุษย์เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ มนุษยชาติทั้งมวล มนุษย์จะได้เข้าใจตนเอง และเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เป็นพื้นฐานให้เกิด ความเข้าใจอันดี และการอยู่ร่วมกัน อย่างสงบสุข”

พระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จฯ พระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2542

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

(4/4) ศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์

89 นาที

62 views

(3/4) ศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์

48 นาที

53 views

แรงงานข้ามชาติ

 

22 views

แรงงานข้ามชาติ

 

34 views