×
วีดีโอ

Download File :     

(28/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13

(28/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"

Filetype : VDO Date : วันที่ 17 กันยายน 2562 l Contributors : ศ.ดร.นิติ ภวัครพันธ์ , ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร , ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล , ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | Creator : เชษฐพงศ์ คลองโปร่ง | Coverage : หอประชุมชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 39457 views

Video Caption : อภิปรายสรุป มานุษยวิทยากับความท้าทายในโลกดิจิทัล

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"
เสวนาเรื่อง " อภิปรายสรุป มานุษยวิทยากับความท้าทายในโลกดิจิทัล " 

ณ หอประชุมชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2562

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

เสวนาออนไลน์หลังชมภาพยนตร์ เรื่อง Where is the Friend

95 นาที

219 views

สัมภาษณ์ศิลปินผู้ออกแบบผลงานหลายหัวหลายตัวหลาย หลายขา

1 นาที

252 views

อาหารทวายพลัดถิ่น

1 นาที

764 views

(7/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

258 views