×
วีดีโอ

Download File :     

(27/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13

(27/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"

Filetype : VDO Date : วันที่ 17 กันยายน 2562 l Contributors : ณัฐวุฒิ ขาวคง , ปิยวัช ชำนาญกิจ , พงษ์ศักดิ์ สกุลทักษิณ , ดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์ , อ.นัฐวุฒิ สิงห์กุล , ผศ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ | Creator : เชษฐพงศ์ คลองโปร่ง | Coverage : หอประชุมชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 37723 views

Video Caption : เพศในยุคดิจิทัล

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"
เสวนาเรื่อง " เพศในยุคดิจิทัล  " 

 

นัดยิ้ม : กระบวนการนัดหมายเพื่อมีเพศสัมพันธ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเกย์    โดย ณัฐวุฒิ ขาวคง

“เปลี่ยนเรีอนร่าง สร้างตัวตน”: การจัดวางตำแหน่งแห่งที่ของผู้ชายศัลยกรรมความงามในโลกสื่อดิจิทัล   โดย ปิยวัช ชำนาญกิจ

กระบวนการเรียนรู้เพศภาวะในโลกดิจิตอลของเด็กนักเรียนในกรุงเทพมหานคร    โดย พงษ์ศักดิ์ สกุลทักษิณ

ความรุนแรงทางเพศผ่านภาพวาดในโลกดิจิทัล    โดย ดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์

เซ็กส์และไซเบอร์ : ผลประโยชน์ ความพึงพอใจและเพศวิถีในเพศพาณิชย์ออนไลน์ของประเทศไทย โดย อ.นัฐวุฒิ สิงห์กุล

วิจารณ์บทความโดย ผศ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์

ณ หอประชุมชั้น 5  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2562

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

สัมภาษณ์ศิลปินผู้ออกแบบผลงานหลายหัวหลายตัวหลาย หลายขา

1 นาที

187 views

อาหารทวายพลัดถิ่น

1 นาที

679 views

(7/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

201 views

(6/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

174 views