×
วีดีโอ

Download File :     

(26/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13

(26/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"

Filetype : VDO Date : วันที่ 17 กันยายน 2562 l Contributors : เควินทร์ ลัดดาพงศ์ , อภิษฐา ดวงมณี , ชลนรี กล่อมใจ , ธวัชชัย สุขสีดา , พันธกานต์ ทานนท์ , ผศ.ดร.พิเชฐ สายพันธ์ | Creator : เชษฐพงศ์ คลองโปร่ง | Coverage : หอประชุมชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 6931 views

Video Caption : อัตลักษณ์ในโลกดิจิทัล

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"
เสวนาเรื่อง " อัตลักษณ์ในโลกดิจิทัล " 

 

ภาษาซิงลิชและ “ความใหม่” ของยูทูบ    โดย เควินทร์ ลัดดาพงศ์

สู่โลกบอท : ความเป็นบุคคลของบอทศิลปินเกาหลีในทวิตเตอร์   โดย อภิษฐา ดวงมณี

นาฬิกาอัจฉริยะ : ผู้ช่วยยุคใหม่ของคนรักสุขภาพ    โดย ชลนรี กล่อมใจ

การสร้างอัตลักษณ์ในสื่อโซเชียลมีเดียของวัยรุ่น    โดย ธวัชชัย สุขสีดา

การต่อรองอัตลักษณ์อีสานในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่ง โดย พันธกานต์ ทานนท์

วิจารณ์บทความโดย ผศ.ดร.พิเชฐ สายพันธ์

ณ หอประชุมชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2562

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

(4/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

3 นาที

26 views

(3/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

2 นาที

52 views

(2/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

4 นาที

26 views

(1/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

5 นาที

26 views