×
วีดีโอ

Download File :     

(22/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13

(22/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"

Filetype : VDO Date : วันที่ 17 กันยายน 2562 l Contributors : ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว , อ.อาจินต์ ทองอยู่คง , อ.เสาวรีย​์ ชัยวรรณ , อารยา พิทยจำรัส , นิติพัฒน์ แก้วประสิทธิ์ , ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว | Creator : เชษฐพงศ์ คลองโปร่ง | Coverage : หอประชุมชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 44914 views

Video Caption : เกมส์ และ Esports

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"
เสวนาเรื่อง " เกมส์ และ Esports " 

 

การศึกษาเกมในเชิงมานุษยวิทยาและวัฒนธรรมศึกษา   โดย  ผศ.ดร.วสันต์  ปัญญาแก้ว

ปรากฎการณ์และการทำความเข้าใจ Esports จากมุมมองเชิงมานุษยวิทยา   โดย  อ.อาจินต์  ทองอยู่คง

พนันกีฬาและเกม/กีฬาออนไลน์ในสังคมไทยยุคดิจิทัล   โดย อ.เสาวรีย​์  ชัยวรรณ

E-Sport VS. เด็กติดเกม : สถานะและภาพลักษณ์ของกีฬา E-Sport ในสังคมไทย   โดย อารยา พิทยจำรัส

E-Sport : การเปลี่ยนผ่านของโลกกีฬากับระบบทุนนิยมในยุคดิจิทัล โดย นิติพัฒน์ แก้วประสิทธิ์

วิจารณ์บทความโดย ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

ณ หอประชุมชั้น 5  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2562

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

สัมภาษณ์ศิลปินผู้ออกแบบผลงานหลายหัวหลายตัวหลาย หลายขา

1 นาที

187 views

อาหารทวายพลัดถิ่น

1 นาที

679 views

(7/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

201 views

(6/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

174 views