×
วีดีโอ

Download File :     

(21/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13

(21/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"

Filetype : VDO Date : วันที่ 17 กันยายน 2562 l Contributors : รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี , ผศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ , อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล , ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | Creator : เชษฐพงศ์ คลองโปร่ง | Coverage : หอประชุมชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 6878 views

Video Caption : เสวนาเรื่อง สะท้อนย้อนคิดโลกดิจิทัล

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"
เสวนาเรื่อง "  เสวนาเรื่อง สะท้อนย้อนคิดโลกดิจิทัล
 

ณ หอประชุมชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2562

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

(4/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

3 นาที

26 views

(3/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

2 นาที

52 views

(2/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

4 นาที

26 views

(1/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

5 นาที

26 views