×
วีดีโอ

Download File :     

(19/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13

(19/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"

Filetype : VDO Date : วันที่ 17 กันยายน 2562 l Contributors : ชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร | Creator : เชษฐพงศ์ คลองโปร่ง | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 490 views

Video Caption : บรรยายเรื่อง “การปรับตัวของราชการไทยในสังคมดิจิทัล”

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"
เสวนาเรื่อง "  การปรับตัวของราชการไทยในสังคมดิจิทัล  " 

ณ หอประชุมชั้น 5  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2562

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

พระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

80 views

ชาติพันธุ์ไทยทรงดำ

 

15 views

ชาติพันธุ์จีน

 

7 views

สาครบุรี

 

34 views