×
วีดีโอ

Download File :     

(19/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13

(19/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"

Filetype : VDO Date : วันที่ 17 กันยายน 2562 l Contributors : ชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร | Creator : เชษฐพงศ์ คลองโปร่ง | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 36702 views

Video Caption : บรรยายเรื่อง “การปรับตัวของราชการไทยในสังคมดิจิทัล”

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"
เสวนาเรื่อง "  การปรับตัวของราชการไทยในสังคมดิจิทัล  " 

ณ หอประชุมชั้น 5  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2562

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

เสวนาออนไลน์หลังชมภาพยนตร์ เรื่อง Where is the Friend

95 นาที

219 views

สัมภาษณ์ศิลปินผู้ออกแบบผลงานหลายหัวหลายตัวหลาย หลายขา

1 นาที

252 views

อาหารทวายพลัดถิ่น

1 นาที

764 views

(7/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

259 views