×
วีดีโอ

Download File :     

(19/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13

(19/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"

Filetype : VDO Date : วันที่ 17 กันยายน 2562 l Contributors : ชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร | Creator : เชษฐพงศ์ คลองโปร่ง | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 30016 views

Video Caption : บรรยายเรื่อง “การปรับตัวของราชการไทยในสังคมดิจิทัล”

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"
เสวนาเรื่อง "  การปรับตัวของราชการไทยในสังคมดิจิทัล  " 

ณ หอประชุมชั้น 5  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2562

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

สัมภาษณ์ศิลปินผู้ออกแบบผลงานหลายหัวหลายตัวหลาย หลายขา

1 นาที

142 views

อาหารทวายพลัดถิ่น

1 นาที

615 views

(7/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

153 views

(6/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

130 views