×
วีดีโอ

Download File :     

(16/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13

(16/28) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"

Filetype : VDO Date : วันที่ 17 กันยายน 2562 l Contributors : อ.วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง , ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้ , ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต ,ผศ.ดร.อมรรัฎค์ เจริญโชติธรรม | Coverage : ห้องมัลติมีเดีย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 18032 views

Video Caption : อินเทอร์เน็ตกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"
เสวนาเรื่อง " อินเทอร์เน็ตกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง "
 

โครงการอินเทอร์เน็ตศึกษา Internet study  โดย อ.วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง

ข่าวลือท่ามกลางวิกฤตการณ์การเมืองไทยในสื่อใหม่ : กรณีศึกษาทวิตเตอร์ในวิกฤติการณ์การเมืองปี 2557  โดย ผศ.พิจิตรา  สึคาโมโต้

ห้องแห่งเสียงสะท้อนออนไลน์กับผู้ออกเสียงเลือกตั้งครั้งแรกในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562   โดย ศ.ดร.พิรงรอง  รามสูต

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.อมรรัฎค์ เจริญโชติธรรม

ณ มัลติมีเดีย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2562

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

(7/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

115 views

(6/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

92 views

(5/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

3 นาที

111 views

(4/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

3 นาที

89 views